<meta http-equiv=refresh content="0; url=/Alerts/EnableScriptsPlease"><style type=text/css>body{display:none}</style>
検索結果の表示順序
Bogdan|Veselovskiy
Bogdan|Veselovskiy
場所
ウクライナ
自分について
Выполняю переводы указанных языковых пар в сферах юриспруденции, общая тематика и другие. Опыт работы почти 4 года. На SmartCat с июля 2017 года. За это время выполнил 33 проекта
100%
品質
100%
時間管理
5 レビューに基づく
翻訳
3.742
ワード当たり
254千ワード 45 プロジェクト
00:26 最終閲覧:
5 日前
翻訳
12.107
ワード当たり
34千ワード 2 プロジェクト
翻訳
4.292
ワード当たり
2.3百万ワード 48 プロジェクト
01:26 最終閲覧:
3 時間前
翻訳
20.348
ワード当たり
131千ワード
最終閲覧:
3 日前
翻訳
1.871
ワード当たり
183千ワード
00:26 最終閲覧:
6 日前
Anna Sedliar
Anna Sedliar
場所
ウクライナ
自分について
Ваш заказ + моё трудолюбие = отличный результат! Надеюсь на наше сотрудничество:)
翻訳
1.886
ワード当たり
41千ワード
Olga Vatamanyuk
Olga Vatamanyuk
場所
ウクライナ
自分について
Владею в совершенстве 3 иностранными языками (английский, французский, немецкий)
100%
品質
100%
時間管理
2 レビューに基づく
翻訳
0.472
ワード当たり
8 217ワード 5 プロジェクト
00:26 最終閲覧:
31 時間前
翻訳
12.209
ワード当たり
46千ワード
Halina Kuras
Halina Kuras
場所
ウクライナ
自分について
Хорошо знакома с медицинской тематикой и фармацевтикой, работала 15 лет врачом-реаниматологом.
翻訳
2.881
ワード当たり
28千ワード
Marczynski Anton
Marczynski Anton
場所
ポーランド, Warsaw
自分について
Tłumaczenia (najważniejsze): 1. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (poezja Jeana Auvray'a En extase je tombe) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Анатомічне розп’яття, "Артанія", число 4, 2008 (книга 13), с.40-42. – Zbigniew Mikołejko, Anatomiczne ukrzyżowanie, "Tygodnik Powszechny", Nr 30 (3081), 27 lipca 2008). 2. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Постмодерная Россия, 14 tys. znaków. Referat wygłoszony przez Autora na Międzynarodowym Forum Humanistycznym w Baku (Baku International Humanitarian Forum) 11 października 2011 roku. – Cezary Wodziński, Postmoderna Rosja. 3. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Цезары Водзинский, Что-то не так. Против онтологической корректности, 2012, 44 tys. znaków. Fragment książki Logo nieśmiertelności, przetłumaczony w ramach programu Sample Translations ©Poland „Instytutu Książki” . – Cezary Wodziński, Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa. 4. Tłumaczenie z języka angielskiego na ukraiński: Зиґмунт Бауман, Плинні часи. Життя в добу непевності, Київ, «Критика», 2013. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zygmunt Bauman, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Cambridge, Polity Press, 2007. 5. Tłumaczenie z języka polskiego i francuskiego (barokowa poezja francuska) na ukraiński: Збіґнєв Міколейко, Смерть і текст. Остаточна ситуація в перспективі слова, Київ, «Критика», 2014 – w przygotowaniu do druku. Książka przetłumaczona w ramach Programu Translatorskiego ©Poland „Instytutu Książki”. – Zbigniew Mikołejko, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, "słowo/obraz terytoria", Gdańsk, 2001. 6. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Geny, Język, Ukraina (poszukiwanie wydawcy) – Костянтин Тищенко, Гени, мова, Україна, Київ, НТУУ «КПІ», 2012. 7. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Малгожата Реймер, Бухарест. Пыль и кровь (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew (fragment). 8. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Тохман, Элои, Элои (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Tochman, Eli, Eli (fragment). 9. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Ежи Пильх, Много демонов (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2013, Kraków, „Instytut Książki”. – Jerzy Pilch, Wiele demonów (fragment). 10. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Павел Смоленский, Глаза, засыпанные песком (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Paweł Smoleński, Oczy zasypane piaskiem (fragment). 11. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Трубач из Тембисы. Дорога к Манделе (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2014, Kraków, „Instytut Książki”. – Wojciech Jagielski, Trębacz z Tembisy. Droga do Mandeli (fragment). 12. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski sześciu tekstów № 281 „Kultury Liberalnej”, w tym tekstów Oli Hnatiuk, Bernarda-Henri Lévy’ego, Iwana Krystewa, Bernarda Kouchnera, Andrzeja Waśkiewicza oraz przedmowy, stworzonej przez Redakcję „Kultury Liberalnej” (maj 2014). 13. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński dziewięciu tekstów do ukraińskiej wersji „Kultury Liberalnej”, w tym teksty Łukasza Jasiny, Jarosława Hrycaka, Gernota Erlera, Tomasza Piechala, Tomasza Stryjka oraz Bartłomieja Sienkiewicza (styczeń-luty 2015). 14. Tłumaczenie z języka polskiego oraz angielskiego na ukraiński kilkuset wywiadów dla audycji Redakcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy (Warszawa), w tym m.in. dla 379 audycji autorskich (marzec 2007-sierpień 2012). 15. Tłumaczenie z języka polskiego na ukraiński wspólnie z Julią Marczyńską: Анна Ауґустиняк, Я кохала, коли вона відійшла (poszukiwanie wydawcy). Фрагмент книги (37 тисяч знаків) перекладено у рамках програми Sample Translations ©Poland Інституту книги (Instytut Książki). – Anna Augustyniak, Kochałam, kiedy odeszła, Warszawa, Nisza, 2013. 16. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Войцех Ягельский, Все войны Лары (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Wojciech Jagielski, Wszystkie wojny Lary (fragment). 17. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Анна Янко, Малое уничтожение (фрагмент), Новые книги из Польши. Осень 2015, Kraków, Instytut Książki. – Anna Janko, Mała zagłada (fragment). 18. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Serhij Żadan, Wolność jako odpowiedzialność [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Сергій Жадан, Свобода як відповідальність (rękopis). 19. Tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski: Kostiantyn Tyszczenko, Po co językoznawstwu metateoria? [w:] Medytacje filozoficzne w Łazienkach, pod red. Mateusza Falkowskiego oraz Antona Marczyńskiego, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, 2015. – Костянтин Тищенко, Навіщо мовознавству метатеорія? (rękopis). 20. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Миссия: Польша. Владислав Бартошевский, Ян Новак-Езёранский (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Misja: Polska: Władysław Bartoszewski, Jan Nowak-Jeziorański. 21. Tłumaczenie z języka polskiego na rosyjski: Рукопись Пана Тадеуша (Музей Пана Тадеуша, Оссолинеум, Главная экспозиция), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 2016. – Rękopis Pana Tadeusza.
翻訳
6.053
ワード当たり
63千ワード
Oksana Makovska
Oksana Makovska
場所
ウクライナ
自分について
Professional, reliable, deadline friendly, attentive, responsible.
翻訳
2.091
ワード当たり
26千ワード
Svetlana Kalnik
Svetlana Kalnik
場所
ウクライナ
自分について
Я фармацевт
97%
品質
98%
時間管理
13 レビューに基づく
翻訳
2.096
ワード当たり
213千ワード 110 プロジェクト
00:26 現在オンライン
翻訳
2.311
ワード当たり
2 329ワード
Aleksandra Dikaya
Aleksandra Dikaya
場所
ウクライナ
自分について
Переводчик-фрилансер художественных, юридических, технических текстов.
翻訳
1.211
ワード当たり
163ワード
00:26 最終閲覧:
4 日前
翻訳
6.053
ワード当たり
237ワード
翻訳
6.053
ワード当たり
Anastasiya Kabanets
Anastasiya Kabanets
場所
ウクライナ
自分について
Учусь на 3 курсе в КНУ им.Тараса Шевченка, специальности перевод с французского и английского языка.
翻訳
2.201
ワード当たり
16ワード
Vasiliy Kisilenko
Vasiliy Kisilenko
場所
ウクライナ
自分について
Хорошо владею деловыми текстами
83%
品質
100%
時間管理
7 レビューに基づく
翻訳
2.096
ワード当たり
101千ワード 31 プロジェクト
00:26 現在オンライン
Ollie Bodnarchuk
Ollie Bodnarchuk
場所
ウクライナ
自分について
Experienced in IT-related translation, as well as scientific articles ranging from Social Studies to Computer Sciences. I have also worked on parts of various manuals and self-improvement books. An avid reader myself, I also enjoy translating fiction and children's books.
翻訳
2.091
ワード当たり
955ワード
翻訳
1.871
ワード当たり
5ワード
Olena Chylak
Olena Chylak
場所
ポーランド, Warsaw
自分について
Лектор и переводчик. Делаю переводы с / на польский, русский, украинский, английский и французский языки. Переводы документов с / на польский, русский, украинский как заверенные (присяжные с печатью), так и обычные документы. Я работаю с присяжными переводчиками. Lektor i tłumacz. Wykonuję tłumaczenia z/na język polski, rosyjski, ukraiński, angielski i francuski. Przygotowuję tłumaczenia dokumentów zarówno poświadczonych jak i zwykłych. Współpracuję z tłumaczami przysięgłymi. Teacher and translator. I translate from / into Polish, Russian, Ukrainian, English and French. I work with sworn translators.
翻訳
1.871
ワード当たり
翻訳
4.802
ワード当たり
Tatyana Salnikova
Tatyana Salnikova
場所
ウクライナ
自分について
Опыта и навыков пока что нету, но я человек перспективный и на лету схватываю опыт.
翻訳
3.841
ワード当たり
翻訳
2.752
ワード当たり
20千ワード 91 プロジェクト
Miroslava Skrypnik
Miroslava Skrypnik
場所
ウクライナ
自分について
Я историк и археолог, параллельно изучаю французский. В приоритете исторические тексты, так как это подходит под мою специализацию, но могу переводить разные виды работ по других темам.
翻訳
1.886
ワード当たり
翻訳
8.139
ワード当たり
310ワード
Katerina Rashevska
Katerina Rashevska
場所
ウクライナ
自分について
Ответственный, коммуникабельный, хорошо образованный работник. Задания выполняю качественно и быстро. Энтузиаст. Благодаря широкому кругозору могу переводить совершенно разные тематики. Опыт работы в переводах - 2 года.
翻訳
0.576
ワード当たり
Natalya Lisun
Natalya Lisun
場所
ウクライナ
自分について
Добрый день на протяжении 5 лет я училась в Бельгии во французской зоне и на данный момент спустя 6 лет работаю во французской компании на должности помощника генерального директора. У меня достаточно опыта как в письменном так и в устном переводе, свободное время и желание найти дополнительный источник практики. Bonjour Ai passé 5 ans d’étude en Belgique dans la région francophone et a l’instant je travaille dans une société française depuis 6 ans comme une assistante du Directeur Générale. J’ai suffisamment d’expérience dans la traduction écrit comme oral, de temps et l’envie de trouver une autre source de pratique.
翻訳
6.166
ワード当たり
290ワード
翻訳
18.16
ワード当たり
Andrey Bilyy
Andrey Bilyy
場所
ウクライナ
自分について
Мне очень нравится французский язык
翻訳
1.056
ワード当たり
Kateryna|Gryniuk
Kateryna|Gryniuk
場所
オランダ
自分について
translator, interpreter, teacher, analyst, researcher
翻訳
2.096
ワード当たり
翻訳
1.729
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
8.475
ワード当たり
Alieksieienko Olga
Alieksieienko Olga
場所
ウクライナ
自分について
Translation of text from English, Franch to Ukranian, Russian.
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
1.871
ワード当たり
92ワード
Iryna Koshulap
Iryna Koshulap
場所
ハンガリー
自分について
I have professional training and eleven years of experience in English to Ukrainian/Russian translation, working mainly with marketing materials, human rights and international development documents, pharmaceutical and medical texts, real estate contracts, and academic literature (social sciences). Among my direct clients, you will find DuPont (Ukraine) and the UNDP (Bratislava office). I will be happy to provide a list of recent projects and references upon request.
翻訳
9.685
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
翻訳
6.053
ワード当たり
チームをリクエストする
フィルター
1ワードあたりのレート
元の言語
ターゲット言語